Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại VANNA Phiên bản Hệ thống 11.0

Thông tin về Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại VANNA instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Tiềm năng, Cơ hội, Các hoạt động
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý hoá đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
BMS Localization
BMS guest stay
Năng suất
Ghi chú dán, Cộng tác, Bản ghi nhớ
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Danh bạ nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Danh bạ các Liên hệ
Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác,...
Mass Mailing Campaigns
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận